Rmf Floral กลิ่นดอกไม้

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกลำดวน

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกพุด

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกการะเวก

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกราตรี  กลิ่นหอมเย็นนุ่มนวลช่วยให้รู้สึกสงบ ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและความกังวล

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกฟรีเซีย

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกลิลลี่

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกโมก เหมาะสำหรับการนวดผ่อนคลาย และยังช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกด้านการสัมผัสได้ดี ให้ความรู้สึกอบอุ่น ทำให้จิตใจสงบ ลดความหงุดหงิดกระวนกระวาย ช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้า

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกพลับพลึง

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกจันกะพ้อ

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกสายน้ำผึ้ง

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกทิวลิป

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกกล้วยไม้

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกกล้วยไม้

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกราชาวดี เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งชวนให้ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล  ลดความเครียด

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกชมนาค รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ช่วยปรับความสมดุลของสภาพจิตใจ

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกจำปา

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกกระดังงา

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกพิกุล

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกกุหลาบ

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นเจอราเนียม

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นน้ำผึ้ง

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกปีป

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกบัว

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกแก้ว

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นกุหลาบ

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกอัญชัน

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกจำปี

Rmf Floral

L1216 : LUMJIAK

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกลำเจียก

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกชบา

INCI : FRAGRANCE Description : กลิ่นดอกบัว